BLUE & WHITE ORIENTAL TEAPOT, 10"

BLUE & WHITE ORIENTAL TEAPOT, 10"

  • $59.99


BLUE & WHITE ORIENTAL TEAPOT, 10" SIZE: 7" x 10" x 2.75" MADE OF CERAMIC